På 1. salen i primært ældre huse er gulvet ofte koldt som resultat af manglende isolering mellem etagerne. Specielt er kolde skunkrum årsag til store varmetab.

I Ørsted mellem Køge og Havdrup ligger en landbrugsejendom, der netop havde det problem. Som en del af en istandsættelse af stuehuset fik Kæregaard Isolering ApS derfor til opgave at sørge for varmere gulve på 1. salen.

Da det både er dyrt og besværligt at isolere hele etageadskillelsen, udførte vi i stedet et såkaldt ydre randfelt, som er isolering i skunkrummets bredde ganget med husets længde. På denne landbrugsejendom var det ydre randfelt ca. 28 m2 til en pris á ca. 200 kr. pr. m2. I skunkrummets gulv borede vi ved hvert bjælkefag huller og blæste derefter Rockwool Granulat ned i hullerne.

Slut med kolde gulve og spildte penge

Når skunken nu er isoleret, og varmen nedefra møder isoleringen i skunkrummet, forbliver luften varm i stedet for at blive kølet ned. Dermed ledes varmen ud i gulvene på 1. salen. Slut med kolde gulve. Og slut med spildte penge, der siver gennem skunken ud til det fri. Ejerne af landbrugsejendommen sparer nemlig fremover 140 m3 gas – ca. 630 kr. – om året, samtidig med, at miljøet lettes for 150 kilo CO2 om året. Og så tager det kun en lille dag.

På landbrugsejendommen valgte ejerne i forbindelse med istandsættelsen også at få isoleret mellem 1. salen og hanebåndsloftet – i alt 120 m2 etageadskillelse. Da der ikke var noget isolering i forvejen, kan ejerne virkelig glæde sig over færre spildte penge fremover. De sparer nemlig ca. 847 m3 gas om året, som svarer til 7.600 kr. Derudover sparer den nye isolering miljøet for 1.800 kilo CO2 årligt. Da loftet var stort og nemt at arbejde på, kostede isoleringen med Rockwool Granulat blot 20.000 kr. og tog 2 dage.

Bliver dine fødder også kolde af 1. salens gulv? Så kontakt os på 70 20 10 26 og hør, hvordan vi kan skabe varme i gulvet med Rockwool isolering – brandsikkert og ugiftigt.

Kontakt os i dag- rådgivning & tilbud