Overvejer du at få hulmursisoleret dit hus, men er du usikker på, om du får, hvad du betaler for? Hos Kæregaard Isolering ApS ved vi, at hulmursisolering er en tillidssag. Derfor sikrer vi os gennem hele processen, at du får udført det arbejde, du betaler for.

I Lille Spjellerup står en beboelse til en lille landejendom fra 1920. Ejendommen opvarmes med brændefyr, som før brændte masser af varme ud gennem de uisolerede vægge. Efter hulmursisolering af de i alt 90 m2 hulmur kan ejerne af beboelsen nu glæde sig over at spare 2.700 kg træ om året. Det svarer til, at de hvert år sparer ca. 5.000 kr.

Hulmursisolering gavner både ejerne af huset og miljøet. Men det er en tillidssag, da det udførte arbejde ikke kan tjekkes med det blotte øje. Vi sikrede derfor ejerne af huset i Lille Spjellerup det bedste resultat ved at følge den procedure, vi gennemgår ved alle hulmursisoleringer.

Grundig forundersøgelse sikrer reelt tilbud

Inden vi udarbejder et tilbud på hulmursisolering, kommer vi ud og besigtiger dit hus. Vi laver en grundig forundersøgelse, hvor vi borer huller i muren og kigger ind i murens hulrum med et endoskop. På den måde vurderer vi, om der allerede er isolering i din hulmur, hvilken isolering det er, og hvor meget det fylder.

Viser forundersøgelsen, at der kun er lidt eller slet ingen isolering i din hulmur, kan vi nu udarbejde et tilbud til dig. Vores forundersøgelse giver os også en viden om, om det overhovedet er muligt at hulmursisolere dit hus. Har dit hus for eksempel ikke en hulmur, kan vi naturligvis ikke hulmursisolere.

Beregnet forbrug og faktisk forbrug skal matche

Inden vi starter, sørger vi for, at der er tilstrækkeligt med indblæsningshuller, så vi får fyldt hulmuren ordentligt op med isolering. Som regel laver vi 1½-2 meters afstand mellem hullerne, og vi tager sten ud ca. ½ meter under tagrenden og ca. ½ meter over soklen.

Når vi hulmursisolerer dit hus, sikrer vi, at det beregnede forbrug stemmer overens med det faktiske forbrug. Hvis der er en uoverensstemmelse, tjekker vi, hvad årsagen er. Der kan sagtens være den naturlige forklaring, at der er en væg eller noget af en væg, hvor der slet ikke er hulmur.

Selv om vi laver en grundig forundersøgelse, er det ikke sikkert, vi har boret hul i lige netop den væg ved besigtigelsen. Forklaringen kan også være, at der er et område, hvor isoleringen ikke er nået ind. Det sørger vi selvfølgelig for, inden vi murer hullerne til, så du næsten ikke kan se, at vi har været der.

Pæn aflevering og attest på arbejdet

Til sidst rydder vi pænt op og laver en isoleringsattest på arbejdet. Attesten skal ligge sammen med husets øvrige papirer, så du kan dokumentere overfor eventuelle kommende købere, at huset er hulmursisoleret. På attesten står der også, at det er en Autoriseret Rockwool Partner, der har udført arbejdet.

Skal vi også sikre dig en ordentlig isolering af din boligs hulmur? Så ring til Kæregaard Isolering ApS på telefon 70 20 10 26 eller send en e-mail til info@kg-isolering.dk.

Kontakt os i dag- rådgivning & tilbud