Rockwool er bæredygtigt isolering.

(Microsoft Word - indbl346ser indhold)

Rockwool stenuld kan indgå i Svanemærket byggeri Miljøspørgsmål er komplekse, og det kan tage lang tid at sætte sig ind i forskellige forhold, når man skal vælge varen. Det gælder også bygninger. Det nordiske svanemærke er en god vejleder og vejviser til et miljørigtigt valg. Man kan få svanemærkede enfamiliehuse, lejligheder og daginstitutioner.

(Microsoft Word - indbl346ser indhold)

Miljøcertificeret og veldokumenteret Rockwool A/S er EPD miljødeklarareret gældende for det skandinaviske marked. Miljødeklarationen er lavet i samarbejde med den norske miljøcertificeringspartner EPD i Oslo. Miljødeklarationen er lavet iht. ISO 14025 standarden Deklarationen er gældende for Rockwool produkter i hele Skandinavien. EPD miljødeklaration væsentlig for dokumentation af produkters miljøprofil inden for begrebet bæredygtighed. En EPD miljødeklaration klarlægger desuden indhold af eventuelle miljøskadelige stoffer.

(Microsoft Word - indbl346ser indhold)

Rockwool indeholder ingen miljøskadelige stoffer Rockwool stenuldsisolering indeholder generelt ingen miljøskadelige stoffer. Der henvises her til EPD miljødeklarationen efter ISO 14025. Der anvendes ingen brandhæmmere. Produkternes store brandmodstandsevne opnås alene ved indholdet ubrændbare stenfibre. Isoleringsevnen opnås alene ved stillestående luft i stenuldsstrukturen, og der benyttes ingen ozonskadelige stoffer – hverken CFC, HFC eller HCFC. Dette betyder samtidig at isoleringsevnen for Rockwool stenuldsprodukter ikke forringes over tid.

(Microsoft Word - indbl346ser indhold)

Et bedre indeklima Med en hulmursisolering er det slut med fugt og træk fra kolde vægge. En isolering af etageadskillelsen mod loftrummet nedsætter effektivt varmetabet gennem loftet. Huset bliver lunere om vinteren og køligere om sommeren – boligkomforten forbedres. Rockwool isoleringsprodukter bidrager til et godt indeklima med både termisk og akustisk komfort. Rockwool stenuld afgiver ingen gasser og indeholder ingen miljøskadelige stoffer og bevarer sine gode indeklimaegenskaber i hele levetiden. Rockwool produkter har opnået det finske indeklimamærke M1 og er desuden deklareret og godkendt til brug i byggeri udført efter det nordiske Svanemærke.

(Microsoft Word - indbl346ser indhold)

Brandsikkerhed – et væsentligt aspekt i bæredygtighed Hvert år omkommer mennesker ved bygningsbrande, og økonomiske værdier går tabt. Brande kan samtidig have store negative konsekvenser for miljø og klima i form af afgasning af farlige stoffer og kemikalier. Rockwool stenuld kan modstå temperaturer på mere end 1.000° C og virker som en effektiv brandbarriere, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Det er samtidig vigtigt, at den samlede afgasning af skadelige stoffer og kemikalier minimeres, hvilket er tilfældet ved brug af Rockwool stenuldsisolering.

(Microsoft Word - indbl346ser indhold)

Rockwool er produceret på naturlige og genanvendelige råstoffer Rockwool stenuld – et naturmateriale: Rockwool stenuld fremstilles ved at smelte sten, kalksten, recirkulerede briketter og råmaterialer ved temperatur ca. 1500 C. Råmaterialerne i produktionen er primært geologiske ressourcer, som naturen selv skaber, og Rockwool stenuld kan betegnes som værende fremstillet af fornybare materialer og udgør derfor ikke en knap ressource. Indholdet af Rockwool stenuld svarer til sammensætningen af jordskorpen – men i forskellige koncentrationer.

(Microsoft Word - indbl346ser indhold)

Recirkulerbart Rockwool isolering er op til 97% recirkulerbart.

Ud over alle de ovennævnte fordele ved at isolere med Rockwool, så kan du også få Håndværkerfradrag til Isolering af din bolig. Ring på telefon 70 20 10 26 eller send en e-mail på info@kg-isolering.dk og få et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag- rådgivning & tilbud